× بستن تبلیغات
جولای
25
2017

بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور

درجهان امروز، پژوهش و میزان اعتبارات اختصاص یافته به آن در هر کشوری، یکی از شاخص های توسعه یافتگی آن کشور بشمار می رود در دهه های اخیر درکشورما هرچند که گامهای مؤثری دراین زمینه برداشته شده است اما هنوز با استاندارهای جهانی فاصله زیادی وجود دارد
لینک منبع و پست :

بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور


http://paperdoc.sellu.ir/product-191506-Social-research-in-the-universities-of-the-country.aspx

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
https://jisr.ut.ac.ir/‎Cached
Similarفصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران با هدف نشر تحقیقات …
5225418020 بانک ملت شعبه دانشگاه به نام مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی با
شناسه … بررسی سیاست زمانی حاکم بر تقویم ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی.
بررسی مسائل اجتماعی ایران – دانشگاه تهران
https://ijsp.ut.ac.ir/‎Cached
Similarفصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، نشریه‌ای تخصصی در حوزه‌ی مسائل، … بررسی
وضعیت طرد اجتماعی زنان روستایی (مورد مطالعه: روستای چمران از توابع بخش …
موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی – دانشکده اقتصاد – دانشگاه تهران
economics.ut.ac.ir/iderut‎Cached
Similarموسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران با توجه به بهره‌مندی از اساتید …
مالی، پول و بانکداری، اقتصاد سنجی، مطالعات اجتماعی، مالیه عمومی و اقتصاد
محیط‌زیست و با … بررسی وضعیت حمایت ایران از بخش کشاورزی و تبیین مغایرتها
و عدم مغایرتها … کهکیلویه و بویر احمد; بررسی اثرات اقتصادی دانشگاه تهران بر
توسعه کشور …
MSRT Journals بانک اطلاعات نشریات علمی کشور
journals.msrt.ir/‎Cached
Similar۱۳۹۵/۴. ۷. آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی. دانشگاه آزاد اسلامی. (B) 78. 2322-4746.
Others. ۱۳۹۶/۱. ۸. آفات و بیماریهای گیاهی. موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور.
پرتال جامع علوم انسانی – «بررسیِ موانع فراروی تحقیق، در حوزه علوم …
www.ensani.ir/fa/content/88578/default.aspx‎Cached
Similarوضعیت تحقیقات‌ در این کشورها را ناگزیر بایستی در قالب دو نوع بررسی ….. فعال
نمودن امر پژوهش اجتماعی در دانشگاهها:درنظرگرفتن نظام تحقیقات دانشگاهی به وزن و …
بررسی وضعیت سلامت و اقتصادی- اجتماعی سالمندان استان ایلام در سال …
ijdld.tums.ac.ir/browse.php?a_id=5272&sid=1&slc_lang=fa‎Cached
Similarبررسی وضعیت سلامت و اقتصادی- اجتماعی سالمندان استان ایلام در سال ۱۳۹۰. …
رسانی پزشکی و مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی
ایران … از سایر نقاط کشور شباهت دارد و عمده‌ترین تفاوت‌ها به وضعیت اقتصادی-
اجتماعی …
[DOC] اولویت‌های پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم …
www.pnu.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=6b59d31b-0674…‎Cached
Similarشورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
در … اجتماعات علمی در آموزش عالی: گونه شناسی، کارکردها و تحلیل وضعیت; توده ای
شدن … و اجتماعی دانشجویان و روابط فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی ( بررسی تطبیقی
با … کشور; گردآوری و تحلیل ثانویه تحقیقات سنجش فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها …
[PDF] A Study of Debilitating Factors of Research from the Viewpoint … – Sid
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/25913901906.pdf‎Cached
Similarﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﻰ، ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﮔﻴﺮ ﺍﺩﺍﺭﻱ ، ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺷﺨﺼﻲ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ.
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ … ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ، ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎﺏ …… ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﻗﻤﺼﺮﻱ، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﻤﺎ، ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ (1385)، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ.
[PDF] ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ: ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧ
nastinfo.nlai.ir/article_237_396c3aac59cca42e8b90328123cab5c3.pdf‎Cachedﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﭘﻨﺞ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ … ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮﻭﻩ
ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭی ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻤﺪﺍﻥ. 2. …. ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯی ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ± ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮﺭ.
معرفي دبير علمي – کتابخانه ملی
www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=7583‎Cached
Similarليسانس پژوهشگري علوم اجتماعي، دانشگاه تهران، 1364 … مدير گروه شناخت و سنجش
تحقيقات مركز تحقيقات سياست علمي كشور (1380-1378. ) …. “بررسي وضعيت
فرهنگي – رفاهي و رضايت شغلي كارگران صنعتي” مؤسسه مطالعات و تحقيقات
اجتماعي …
فاطمه جواهری – دانشکده علوم انسانی و اجتماعی – دانشگاه خوارزمی
hss.khu.ac.ir/~javaheri‎Cached(1388) بررسی تعیین کننده های اجتماعی وضعیت سلامت دربین بیماران بستری …
ثانویه تحقیقات موجود، (مشترک با لیلا باقری)، مجله تحلیل اجتماعی، دانشگاه شهید
… وطن: بررسی عوامل مؤثر برگرایش دانشجویان به مهاجرت به خارج از کشور، (مشترك با

[DOC] لیست طرح های پژوهشی انجام شده در پژوهشگاه طی سال های 1357 – 1391
www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/2/12/12196.docx‎Cached
Similar4, مطالعه تحولات اخير اجتماعي، سياسي و اقتصادي زنان در پنج كشور اسلامي … 17,
بررسي مقايسه‌اي فارغ‌التحصيلان ايراني از دانشگاه‌هاي داخل و خارج كشور و چگونگي
جذب آنان در كشور …. 172, بررسي وضعيت تحقيق در علوم انساني از ديدگاه پژوهشگران
.
بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی …
journal.sanjesh.org/article_15614.html‎Cachedجامعه‌شناسی سازمانی تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی در ایران. بررسی … بررسی
وضعیت تحقیقات در میان اعضای هیأت علمی دانشکده‌های علوم تربیتی دانشگاه تهران.
… بررسی موانع پژوهشی در دانشگاه پیام نور از دیدگاه اعضای هیأت علمی منطقه 7 کشور.
دانشكده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س) > معاون پژوهش و بین …
economics.alzahra.ac.ir/tabid/330/Default.aspx‎Cached
Similar-حمايت و بهره مندی از ظرفيت جوانان در انجام تحقيقات به منظور فهم و درک و تبيين
کامل الگو های … در جريان اخذ مجوز از وزارت علوم، اين طرح با عنوان “پيمايش ملی
وضعيت ،مسائل و نگرش زنان و دختران جوان” … 4-آقای مرتضی زین آبادی با عنوان ”
بررسی عوامل موثر در تغیرات سن ازدواج جوانان شهر تهران”کارشناس معاونت امور
اجتماعی وزارت کشور
[PDF] ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ – دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی – دانشگاه الزهرا
economics.alzahra.ac.ir/Portals/0/pdf/cv-bastani.pdf‎Cachedﻣﺤﻘﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎهﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻟﺰهﺮا (ﮔﺮوﻩ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ). (. ١٣۶٨. -. ١٣۶۶. ) …. “ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ، ﻧﮕﺮش و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻮاﻧﺎن، ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﺮوهﻬﺎﯼ ﺳﻨﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ،. ١٣٨٨. ،. ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻃﺮح: ﻣﻨﺼﻮرﻩ

اولویتهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات میزبان – وزارت بهداشت درمان …
hbi.ir/Forms/Special.aspx?hbsId=328&category=1…1…8‎Cached
Similarمرکز تحقیقات اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران …
5-بررسی وضعیت PCO و ارتباط آن با عدم تحمل گلوکز در نوجوانان کشور.
جامعه شناسی – بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور …
ssajed.blogfa.com/post-69.aspx‎Cached22 دسامبر 2009 … در این مقاله سعی خواهدشد تا ضمن بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای
کشور در دهه های گذشته ، وضعیت را درحال حاضر مطالعه نموده و …
وب گاه اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان – فردین علیخواه
staff.guilan.ac.ir/alikhah/‎Cachedدر سال ۱۳۸۷ دوره دکتری را با رساله اي به نام” بررسي پتانسيل اعتراض سياسي در
شهر تهران” … عضو پيوسته انجمن بين المللي تحقيقات ارتباطات و رسانه(IAMRC) …
ليسانس پژوهشگري علوم اجتماعي –دانشگاه تبريز 5-1371 – …. 28-روسپيگري در
تهران (با نگاهي به وضعيت ساير كشورها) ريشه ها،راهكارها-مجري-دفتر همكاريهاي علمي
وبین …
[PDF] ﻣﻘدﻣﮫ های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و علمی کشور رقم زد و در حوزه علم و ا
185.83.202.132/profile//parameters/profile/modules/cdk/…/4.pdf‎Cachedتوصیف وضع موجود. بررسی وضعیت موجود حوزه علوم، تحقیقات و فناوری کشور نشان
می … مرجعیت علمی و اجتماعی جامعه دانشگاهی در نگاه مردم. *. شکل. گیری همکاری.
وضعیت تولید علم در ایران از منظر غیرمحرمانه – شبکه دو
www.tv2.ir/News/31140.html‎Cached2 ژوئن 2016 … شبکه دو-وضعیت تولید علم در ایران از منظر غیرمحرمانه : : برنامه … هماهنگی شورای
عالی علوم ، تحقیقات و فناوری، علی عبدالعالی؛ عضو هیات علمی دانشگاه … گفتنی
است تا کنون موضوعات مختلف اجتماعی همچون بررسی وضعیت صنعت …
واحد پژوهش – دانشگاه تربیت مدرس
modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=44&pageid=8120‎Cachedامروزه تحقیق و پژوهش لازمه هرگونه برنامه توسعه اقتصادی – اجتماعی است، … دومین
کنفرانس مهندسی ترافیک ایران; بررسی توسعه حمل و نقل در منطقه اسکاپ / 2 نسخه …
فنی دانشگاه تبریز; مجموعه آئین نامه ایمنی راههای کشور : 2; گوشه ای از وضعیت ایمنی

دفتر امور فرهنگی و اجتماعی – معاونت فرهنگی و اجتماعی – دانشگاه جامع …
cs.uast.ac.ir/index.jsp?siteid=56&fkeyid=&siteid=1&pageid…‎Cachedبرنامهریزی در جهت ایجاد و توسعه ساختارها و فضاهای فرهنگی، اجتماعی در مراکز … در
جهت شناخت، بازآفرینی و توسعه مطالعات و تحقیقات فرهنگ، معارف و تمدن اسلامی و …
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با همکاری سایر دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور با هدف
… مطالعه و بررسی وضعیت موجود دانشجویان و ارائه پیشنهاداتی برای متناسب کردن …
ساختار و عملکرد وزارت تأمین اجتماعی در ایتالیا – رايزني فرهنگي …
rome.icro.ir/index.aspx?siteid=208&pageid=25692‎Cached
Similarتحلیل و بررسی عملکرد وزارت تأمین اجتماعی کشور ایتالیا طی سال های 2007 و 2008
میلادی … 4%، وزارت خانه های دیگر: 4%، مراکز استان ها: 16%، کل استان ها: 15%،
دانشگاه ها: 3%. … در همین راستا، به عنوان مثال، نهادهای قانون گذار در کشور ایتالیا، با
وضع قانون ….. طبق تحقیقات منشر شده مربوط به سال 2006 میلادی در مجله علمی
censis …
سخنرانی ها – پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
iscs.ac.ir/Page.aspx?ID=13ca045f-5563-457a-8f24…lng=fa‎Cached3, بررسی وضعیت مطالعات ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی در دانشگاه‌های آلمان, دکتر حسن
… 14, بررسی وضعیت تحقیقات در حوزه جهان اسلام, دکتر کازوئو موری موتو (Kazuo …
علم سنجی – مقالات و کتب ایرانی مرتبط با علم سنجی
scimet.hums.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=104&pageid…‎Cached
Similarروابط علمی بین دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور . … بررسی روند موضوعی تحقیقات
رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی بر اساس استنادهای 1996-2005 … بررسی وضعیت
انتشارات علمی دانشگاه‌های ایران طی سال‌های 2002-2006 (براساس پایگاه …. تحلیل
استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری ارتباطات دانشکدة علوم اجتماعی و ارتباطات علامه
طباطبایی.
بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی – اجتماعی دانشجویان دانشگاه شیراز …
ganj.irandoc.ac.ir/articles/70174‎Cached
Similarهدف این تحقیق بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی – اجتماعی دانشجویان دانشگاه شیراز
بر نگرش آنان نسبت به مشارکت سیاسی زنان است . این تحقیق به روش پیمایشی …
دکتر مرتضی نوربخش
92.242.195.42/p_cms_mo/index.php/site/g_content/…/83‎Cached12 مارس 2017 … عضو هیأت علمی سازمان سنجش آموزش کشور … دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی.
دانشگاه محل تحصیل : … بررسی وضعیت تحصیلی نابینایان کشور …. آموزش گام به
گام در تحقیقات اجتماعی ، روش تدوین پایان نامه های ارشد و دکتری. 9-.
مرکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت | دانشگاه علوم پزشکی …
research.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=499‎Cached
Similarبه عنوان مثال یک مرد بومی استرالیایی 17 سال کمتر از سایر مردان همان کشور طول عمر
… سند برنامه راهبردی مرکز تحقیقات تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت با تأکید بر
….. بررسی کژدم زدگی و عوامل آن در استان خوزستان در سال 1382; بررسی وضعیت و …
دانشگاه کردستان
www.uok.ac.ir/‎Cached
Similarترم تابستان ۹۵-۹۶. دانشگاه کردستان برای ترم تابستانی ۹۵-۹۶ از تمامی دانشجویان
سراسر کشور ثبت نام به عمل می آورد. برگزاری همایش ملی آموزش زبان انگلیسی: …
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت – دانشگاه علوم پزشکی …
sdh.sums.ac.ir/‎Cached
Similarمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، در راستای اهداف شورای … بررسی
وضعیت بهره مندی از خدمات پزشک متخصص و عوامل مرتبط با آن خانوارهای ساکن استان

مطالعات علوم اجتماعی ایران(دانشگاه آزاد واحد خلخال) پیش شماره 5 …
www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/17771‎Cached
Similarمجله مطالعات علوم اجتماعی ایران(دانشگاه آزاد واحد خلخال) پیش شماره 5. … بررسی و نقد
مدل های نظری جهانی شدن: ارائه یک مدل نظری پویا. نویسنده: ساعی ارسی، ایرج؛. (15
صفحه – از … روند و فرایند تحقیقات اجتماعی در ایران. نویسنده: کفاشی، … نگرشی
پیرامون وضعیت عشایر و نقش و جایگاه آنها در ایجاد هویت ملی و امنیت ملی. نویسنده:
عاشقی، …
[PDF] ﺳﯿﺪ ﻫﺎدي ﻣﺮﺟﺎﺋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ – موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
irphe.ac.ir/files/marjaie/pages/marjaie___cv.pdf‎Cached
Similar22 ژوئن 2014 … ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري، وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﮐﺸﻮرﻫﺎ،. ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ … ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﺤﻤﻮد،
ﻣﺮﺟﺎﺋﯽ ﺳﯿﺪ ﻫﺎدي ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳـﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ. ﺷﺪن ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ … ﺑﺮرﺳﯽ. وﺿﻌﯿﺖ.
اﺧﻼق ﻋﻠﻢ. در. داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓـﻦ. آوري. -. ﻣﻮﺳﺴﮥ ﭘ.
[DOC] Resume – دانشگاه سمنان
semnan.ac.ir/usersfiles/515653771-Farsi-Resume.doc‎Cached
Similarمأموريت خارج از كشور به امارات عربي متحده 1370- 1372. دبير آموزش و … عضو كميته
تخصصي شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان سمنان. … بررسي وضعيت تحصيلي
دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان- 1379. … ناظر طرح وضعيت اقتصادي,
اجتماعي و فرهنگي بازنشستگان فرهنگي استان سمنان- آموزش و پرورش استان سمنان –
1379.
بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور – آسان داک
https://asandoc.com/…/بررسی-وضعیت-تحقیقات-اجتماعی-در-دانشگا/‎Cached19 آوريل 2017 … بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور. پس از پرداخت لينک دانلود هم
نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد. ايميل را بدون …
وضعیت تغذیه و برخی عوامل مرتبط با آن در سالمندان دیابتی شهر کرمان …
salmandj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=1086&sid=1&slc…fa‎Cached۲- دانشیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در
سلامت، … ۴- ۴- کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی گروه مدیریت توانبخشی، دانشگاه
علوم … این مطالعه باهدف بررسی وضعیت تغذیه سالمندان دیابتی در شهر کرمان انجام شد
.
[DOC] 1- مشخصات عمومي – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
iaufb.ac.ir/Files/1/Content/cv%20OF%20MAHMOUDZADE.doc‎Cachedدانشگاه آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقیقات. دانشگاه … بررسی اثر سیاست های تامین
اجتماعی بر دستمزد و اشتغال در اقتصاد ایران … اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر
شدت انرژی در کشورهای در حال توسعه ….. بررسي وضعيت تراز پرداخت ها در ايران.
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی – دانشگاه علامه طباطبائی
qjsd.atu.ac.ir/‎Cached
Similarنشریه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و
… علوم، تحقیقات و فناوری است و در قالب تفاهم نامة همکاری بین دانشگاه‌های اصفهان،
الزهراء (س)، … با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات
علمی از … کشور محل چاپ : ایران; · ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی; · فرمت:
چاپی و …
رايزني علمي جمهوري اسلامي ايران در شبه قاره هند – علوم اجتماعی و مردم …
iesec.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=427‎Cachedمجله بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی یک ماهنامه پژوهشی در رابطه با، تفاوت
… دامنه عملکرد این مجله شامل مطالعات اجتماعی در غالب علوم انسانی ، روش شناسی،
کارکردها و تحلیل وضعیت در … این مجله علمی از نظر و پژوهش در رده تحقیقات
دانشگاهی است. … و علوم اجتماعی، بین رشته ای بحث و بررسی در مورد تحقیقات علوم
اجتماعی است …
مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری: دکتر …
www.hsu.ac.ir/rcgss/گروههای…اجتماعی/…/دکتر-شفيعه-قدرتي/‎Cached
Similarتدریس دروس روش تحقیق کیفی، مسایل اجتماعی ایران و رویکردهای نظری به مسائل
اجتماعی در مقطع … بررسی تطبیقی وضعیت اختلاط کاربری ها در مناطق شهر مشهد.
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی – دانشگاه علوم پزشکی …
www.goums.ac.ir/index.php?gsmp=68-fa‎Cachedبه پایگاه اینترنتی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی خوش آمدید. … به
اطلاع می‌رساند بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور، با هدف ارائه کامل اطلاعات
مجلات … کلیات گزارش نهایی طرح تحقیقاتی ” بررسی وضعیت اپیدمیولوژیکی …
پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت – دانشگاه علوم پزشکی کرمان
futures.kmu.ac.ir/‎Cached
Similarkmu,وب سایت رسمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ,دانشگاه علوم پزشکی کرمان,www.
kmu.ac.ir,kerman … هاي بهداشت ودرمان،مراكز تحقيقات،دانشگاه،medical science. …
پروژه نشاط اجتماعی. پروژه‌ تحقیقاتی “بررسی وضعیت شادکامی، عوامل موثر، طراحی و
اجرای راهکارهای مداخله‌ای افزایش آن در شهروندان کرمانی”. …. پرتال اطلاعات پژوهشی
کشور …
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ …
https://fa.wikipedia.org/…/دانشکده_مدیریت_و_اقتصاد_دانشگاه_صنعتی_شریف‎Cached
Similarاز طرف دیگر، پیچیدگی زیاد مسائل اقتصادی کشور و ضرورت استفاده از دانش روز … و
مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی در گرایش اقتصاد در این دانشکده گردید. … بازار
و سرمایه‌گذاری در بخش ICT کشور» به سفارش «مرکز تحقیقات مخابرات» اشاره کرد.
…. به پرسشنامه بررسی وضعیت فعلی خود پاسخ داده‌اند، ۷۲ درصد آنها در داخل کشور و …
مرکز تحقیقات مراقبتهای سالمندی – Introduction – دانشگاه شاهد
shahed.ac.ir/Ageing/SitePages/Introduction.aspx‎Cached
Similarتاریخچه مركز تحقيقات مراقبت هاي سالمندی دانشگاه شاهد …. ارتقاء سلامت و بهبود
كيفيت زندگي سالمندان كشور با تمركز بر ابعاد جسمي، رواني، معنوي و اجتماعي بر
اساس دانش روز از طريق تحقيق، …. بررسي وضعيت نيازهاي رواني سالمندان شهر تهران.
3.
دانشگاه علوم پزشکی – مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی – ریاست
elm.sbmu.ac.ir/?siteid=190&pageid=2666‎Cachedمدیر گروه اخلاق پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشورهای اسلامی … مدیر گروه مطالعات
و تحقیقات حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب …. بررسی وضعیت افراد دو
جنسیتی (ترانسکسوالیتی) از دیدگاه حقوق و پزشکی- فاطمه احمدی‌فر- ….. یک مدل
معنوی – اجتماعی – روانی – جسمی سلامت، مرکز مطالعات دین و سلامت دانشگاه علوم
پزشکی …
[PDF] رزومه مدیر گروه علوم اجتماعی آقای دکتر قادری
amozeshi.hiau.ac.ir/Files/savabegh%20Elmi%2030_3_93%20(1).pdf‎Cachedﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. 1390 -. 8/17. 2. ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ درﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ.
(. دﮐﺘﺮي. ) … داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ … ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮ …. 15 ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺠﺮي ﻃﺮح. 1383. وزارت
ﮐﺸﻮر.
EXIR :: فناوری دانش و پژوهش اکسیر
exirresearch.ir/‎Cachedچاپ مقاله با موضوع بررسی وضعیت علم سنجی و ارزشیابی در ایران با مشارکت … در
برگزاری اولین سامانه ارزشیابی آنلاین کشور برای کلیه دانشگاه , پژوهشکده ها و …
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری / سامانه مدیریت پژوهش و فناوری ایران – مپفا / ۲۷
فروردین ماه ۱۳۹۶ …. طراحی و پیاده‌سازی شبکه های اجتماعی اکادمیک (مشابه Research
Gate ).
پايان نامه هاي حمايت شده – موسسه کار و تامین اجتماعی
lssi.ir/HomePage.aspx?TabID=4824&Site=lssiportal&Lang=fa-IR‎Similar8203-3.pdf, دکتر محمود ساعتچی, كارشناسي ارشد, 1382/01/30, دانشگاه علامه … سعید
معید فر, كارشناسي ارشد, 1383/01/30, دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی …
بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار دربین کارکنان بیمارستانهای شهر …
armaghanj.yums.ac.ir/browse.php?a_id=979&sid=1&slc…‎Cachedبررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار دربین کارکنان بیمارستانهای شهر یاسوج در … ۲-
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، …
كتابخانه آيت الله قاضي (مركزي)/ – دانشگاه قم
www.qom.ac.ir/Portal/home/?generaltext/14379/16426/93803/‎Cached
Similar21 دسامبر 2015 … بررسي آيين شيعي بر ميزان مشارکت اجتماعي دانشجويان دانشگاه قم/ اميد کرد.- به
راهنمايي …. بررسي تفصيلي روش‌هاي تحقيق در شيعه‌شناسي/ منوچهر ذوالفقاري. …..
بررسي وضعيت اجتماعي شيعيان اماميه در قرن چهارم/ الهام تات شه دوست.
[PDF] موضوعی و روش شناختی پایان نامه هاي تحلیل کارشناسي ارشد علوم اجتماعي
https://www.researchgate.net/…/Theses-Content-Analysis.pdf?…‎Cachedمقاله ي حاضر به تحلیل موضوعی و بررسی رویکردها و روش های پژوهشی به کار … پایان
نامه هاي کارشناسي ارشد علوم اجتماعي در دانشگاه گیالن می پردازد، تا … بجز چند
تحقیق کیفی، رویکرد تقریباً همه ي آثار موجود در این نمونه کمّی و ….. بررسی
وضعیت فردی، خانوادگی، تحصیلی دانشجویان و تاثیر آن بر انتخاب ….. در کشور
بررسی نمود.
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران
www.mazums.ac.ir/‎Cached
Similar28 مه 2017 … Mazandaran University of Medical Sciences,mazumsدانشگاه علوم پزشكي و خدمات
… بزرگراه ولی عصر (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مازندران معرفی دانشگاه اخبار. …
كسب رتبه برتر كشور توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي مازندران …
Research in Molecular Medicine … نظام جامع پذیرش و بررسی پیشنهادها …
بررسی اجمالی ضرورت آموزش علوم انسانی و وضع کنونی آن در ایران …
farsi.khamenei.ir/others-article?id=9243‎Cached
Similar22 سپتامبر 2000 … بررسی اجمالی ضرورت آموزش علوم انسانی و وضع کنونی آن در ایران … منظور از این علوم
در این دانشکده و پیش از جدا شدن علوم اجتماعی و علوم تربیتی و … مؤسسات دانشگاهی
مربوط به علوم انسانی نیز که وظیفه تحقیقات در زمینه‌هایی نظیر …
[PDF] برنامه راهبردی و عملیاتی اه شیراز گ دانش – دانشگاه شیراز
shirazu.ac.ir/sites/…/Shiraz%20U%20strategic%20Plan-%2021-06-94.pdf‎Similarانداز بیست. ساله کشور، سیاست های کلي نظام ، نقشه جامع علمي کشور، … ضوابط ملي
آمایش سرزمین و برنامه راهبردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری). 3332. ( مي … ذینفعان
پرداخته شده و وضعیت رقبا بررسي شد. ه است. … اجتماعي، فرهنگي و فناوری ارائه شده
است. … بزرگوار دانشگاه شیراز که در تدوین برنامه راهبردی و عملیاتي دانشگاه.
اداره کل بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی – ** رسیدگی به امور دانشجویان …
intl.iau.ir/fa/index.php?option=com…id…دانشگاه…‎Cached
Similarوب سایت اصلی دانشگاه آزاد اسلامی ، اداره مرکزی دانشگاه. … دانشجویان خارجی را
بررسی کند و هم به وضعیت دانشجویان ایرانی برسد که در واحدهای خارج از کشور ما
تحصیل …
ستاد مبارزه با مواد مخدر – صفحه اصلی
www.dchq.ir/‎Cached
Similarکارشناس حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و … مدیرکل
دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: الگوهای مصرف مواد دائما
با …
معرفی ۲۰ دانشگاه برتر کشور در علوم انسانی/ دانشگاه تهران در صدر …
www.mehrnews.com/…/معرفی-۲۰-دانشگاه-برتر-کشور-در-علوم-انسانی-دانشگاه-تهران-در-صدر‎Cached
Similar16 ژانويه 2016 … سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ۲۰ دانشگاه برتر کشور را در تولید علم …
حوزه علوم انسانی و اجتماعی است که سهم علوم انسانی و هنر به تنهایی حدود ۸ درصد … در
بررسی پژوهش های علوم انسانی تنها نباید به کمیت علم تولید شده بسنده … بهشتی،
فردوسی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، شیراز و …
بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند «توسعه دانشگاهی …
eps.journals.umz.ac.ir/article_760_164.html‎Cached
Similarبدین جهت، بررسی و شناخت عوامل تأثیر گذار در فرآیند توسعه دانشگاهی می‌تواند
نمایی از … با این هدف، این تحقیق با روش کیفی از نوع اکتشافی و گروه کانونی
صورت … در توسعه دانشگاه، تعامل برنامه‌های کلان آموزش عالی و سیستم‌های اقتصادی-
اجتماعی، … با توجه به وضعیت توسعه سیستم دانشگاه‌های کشور ما دچار نقصان است و
به نقش …
دانشگاه شهید باهنر کرمان » پورتال اعضاء هیئت علمی …
academicstaff.uk.ac.ir/jalaee‎Cached
Similarسردبیرفصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی ایران ازسال ۱۳۸۹ تاکنون. … ۱- بررسي
تاثير يکسان سازي نرخ ارز بر واردات کشور. دانشگاه شهيد باهنر کرمان., … ۴- بررسي
وضعيت اقتصادي اجتماعي شهرستان زرند. سازمان مديريت و برنامه ريزي استان کرمان,

جايگاه هياتهاي امنا در ساختار جديد وزارت علوم, تحقيقات و فناوري
www.omana.irphe.ir/upload/reports/position.htm‎Cached
Similarدر اين قانون موضوع شناسايي وهويت ويژه دانشگاه و دورنگهداشتن آن از تاروپود … 1-
بررسي و تصويب آيين نامه و طرز كار داخلي هياتهاي امنا … لذا باتوجه به پتانسيل هاي
موجود در دانشگاهها و فضاي مناسب فرهنگي, اجتماعي, اقتصادي كشور با وضع قوانين
خاص …
دانشگاه باقرالعلوم (عليه السلام)/
www.bou.ac.ir/Portal/home/?person/94582/209722/43370/‎Cached
Similar3, جامعهشناسی(دکتری), دانشگاه علوم و تحقیقات تهران, بررسی جامعهشناختی … 2,
بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهاجران جنگ تحمیلی, همکار اصلی, ملی,
76-1375 … 5, آمارگیری از مراکز فرهنگی کل کشور, همکار(مجری استان قم), ملی, 1379.
بررسی وضعیت دین‌داری جوانان شهر قم – اسلام و مطالعات اجتماعی
jiss.isca.ac.ir/article_30.html‎Cachedبر اساس یافته‌‌های تحقیق در میان ابعاد سه‌‌گانه دین‌داری، اعتقادات دینی از بیش‌‌ترین
… تهیه و ساخت آزمون جهت‌‌گیری مذهبی با تکیه بر اسلام، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
… فرجی مهدی و حمیدی (1388)، «بررسی وضعیت دین‌‌داری در ایران: با تأکید بر داده‌‌های …
دکتر رضا اسماعیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
www.khuisf.ac.ir/prof/esmaeili/?LaID=1‎Cached
Similar۲- مقطع فوق لیسانس: بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری نوجوانان و جوانان
اصفهان، … پارسا و آقای غلامرضا جنتیان به سفارش شورای تحقیقات آموزش و پرورش
استان اصفهان … ۳۴- بررسی وضعیت اموزش های دانشگاهی و اشتغال فارغ التحصیلان
مقطع …
مجله تحقيقات نظام سلامت، – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4473‎Cached
Similarكاربرد انبار داده در حوزه سلامت كشور ايران: چالش ها و راهكارها … فراتحليل تحقيقات
انجام شده در مورد رابطه حمايت اجتماعي و كيفيت زندگي در سالمندان ايران ….. بررسي
آگاهي، نگرش و عملكرد كاركنان بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران در … بررسي
ارتباط وضعيت سلامت عمومي و كيفيت خواب كارگران با آمادگي فردي در مديريت بحران
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
www.css.ir/‎Similarمرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با شبکه کانون های تفکر ایران تفاهم
نامه …. دومین همایش ملی مدیریت کیفیت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
کشور با حضور اعضای …. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و معاونت
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تفاهم‌نامه همکاری برای …. وضعيت
جوی: صاف
[PDF] رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی مجازی – صفحه نخست
news.saramad.ir/Content/media/image/2015/03/88323_orig.pdf‎Cached2/4- مروری مختصر بر تحقیقات دانشگاهی در زمینه استفاده از اینترنت و شبکه های
….. بررسـی وضعیـت موجود کشـور، سیاسـت گذاری متناسـب بـا هر یـک از زیربخش ها،

علوم اجتماعی در ایران: از تثبیت تا افول: از تأسیس «مؤسسه مطالعات و …
problematicaa.com/socialsciencesiniran/‎Cached
Similar13 نوامبر 2014 … تا اواسط دهه‌‌ی ۳۰ علوم اجتماعی در دانشگاه تهران از تدریس چند واحد درسی در … مطالعات و
تحقیقات اجتماعی» در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۷ اتفاق افتاد. در
آنچه …. و مسئله‌ای را صرف نظر از مقاصد و نیات مسئولان و متصدیان بررسی کند؟ …
کمترین پیامد این وضعیت آن بود که چیزی چون جامعه‌شناسیهای انتزاعی و …
محمد عثمان حسین بر – University of Sistan & Baluchestan
astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=3428&Culture=fa-ir‎Cached
Similarکنفرانس: دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی … بررسی وضعیت رهبری
تحول آفرین در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان … کارآفرینی و توسعه در کشورهای اسلامی
… نشریه:International Journal of Research in Organizational Behavior and …
مقاله بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی شهر مهاباد (1335-1385)
www.civilica.com/Paper-NCGTSD01-NCGTSD01_090=بررسی-وضعیت-اجتماعی-و-اقتصادی-شهر-مهاباد-1335-1385.html‎Cached(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد …
این تحقیق وضعیت اجتماعی و اقتصادیاین شهرستان را از بعد 1335 تا قبل … ایران و
سرشماری های نفوس و مسکن سه دوره سرشماری (1355، 1345، 1335) بررسی نموده است.
… دانشگاه تهران، https://www.civilica.com/Paper-NCGTSD01-NCGTSD01_090.
html.
راهنمای تحصیل در دانمارک – سفارت جمهوری اسلامی ایران – کپنهاگ
www.copenhagen.mfa.ir/index.aspx?siteid=73&pageid=23138‎Cached
Similarطبق گزارش یک شبکه جهانی تحقیقات دانشگاهی موسوم به Universitas 21 ، دانمارک در
رتبه بندی … دانشکده ها: علوم بهداشت، علوم انسانی، علوم، مهندسی، علوم اجتماعی.
پایان‌نامه‌ها – Hamid R. Jamali – Google Sites
https://sites.google.com/site/hjamali/theses‎Similarآسیب‌شناسی مجموعه سازی کتابخانه دانشگاه اصفهان با توجه به نظر کاربران. …
انگیزه‌ها و تعاملات اطلاعاتی دانشمندان در شبکه اجتماعی حرفه‌ای ریسرچ‌گیت. … از
سوی کتابداران کتابخانه های وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور در استان البرز
. …. مرضيه باغستاني، بررسي وضعيت توصيف اسناد در معاونت اسناد كتابخانه ملي و
مطابقت …
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور – اولویت‌های پژوهشی …
www.insf.org/…/اولویت‌های+پژوهشی+کارگروه+علوم+انسانی+و+اجتماعی+‎Cachedعرصه های پژوهشی کارگروه علوم انسانی و اجتماعی شامل موارد زير مي باشند:‏ …
بررسی چیستی، چرایی و چگونگی وضعیت آسیب های اجتماعی در مدارس و دانشگاه ها …
بررسی و تحقيق تاريخی برای تحقق دولت ديني پيامبر و جانشينان آن حضرت از ميان

بررسی وضعیت توزیع درآمد و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی خانوارهای …
rdsj.torbath.ac.ir/article_10459_0.html‎Cachedهدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت توزیع درآمد و رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی
… اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران (پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و …
رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی و کشور طی …
دانشگاه علوم پزشكي گناباد – اولویت های مرتبط با بهداشت محیط و حرفه …
www.gmu.ac.ir/…/423-اولویت-های-مرتبط-با-بهداشت-محیط-و-حرفه-ای-hsr-در-سال-1390‎Cached
Similarشماره های 19-1 مربوط به اولویت های تصویب شده در شورای عالی علوم، تحقیقات و
فنآوری می باشند. … بررسی عوامل اجتماعی مؤثر اجتماعی بر سلامت شاغلین … بررسي
وضعیت بسته بندی، نگهداشت و عرضه موادخوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ….
بهسازی و اصلاح مدیریت و بهره برداری از پسابها و پسماندها در کشور و ارائه راهکارهای
کنترل …
بررسي مديريت استرس بر سلامت عمومي و سبك زندگي دانشجويان …
islamiclifej.com/?page=article&article_id=8695‎Cached
Similar1 فوق ليسانس پرستاري، مركز تحقيقات طب و دين، دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (
عج), تهران, ایران … استورا استرس را حاصل يك عمل جسماني، روان‌شناختی يا اجتماعي
می‌داند كه … بررسي ديگري كه در سال 1383 با عنوان بررسي وضعيت سلامت رواني 120
… دنيا ترجمه شده است و تحقيقات مختلفي در 70 كشور جهان بر روي آن انجام شده است.
دکتر مجتبی مقصودی – انجمن علوم سیاسی ایران
www.ipsa.ir/content/2/محتوای-ثابت/4382/دکتر-مجتبی-مقصودی‎Cached
Similarتحولات سیاسی اجتماعی ایران 57-1320، تهران، روزنه، 1380. … ایران، سیاست، آینده
شناسی، تهران، نشر دانشگاهی، 1391. …. كنونی عراق بر مسائل قومی ایران»، دفتر
مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت كشور، 8/11/1381. … 13- سخنرانی درهمایش وضعیت
آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران ،»بررسی توصیفی عناوین
پایان …
آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور مصوب ۱۳۹۵ وزارت …
https://fa.wikisource.org/…/آیین_نامه_شورای_صنفی_دانشجویان_دانشگاه‌های_کشور_مصوب_۱۳۹۵_وزارت_علوم_و_تحقیقات_و_فناوری‎Cached25 مه 2016 … وزارت علوم و تحقیقات و فناوری … ۷-۱- شورای نظارت بر وضعیت صنفی-رفاهی
دانشجویان موسسه(شورای نظارت): شورایی که وظیفه نظارت بر … ۲-۱۰- بررسی
پیشنهادهای شورای موسسه و رسیدگی به شکایات آن؛ … تحقق اهداف این آیین نامه در سطح
دانشگاه با همکاری معاونتهای دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی، آموزشی و پژوهشی؛
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
www.bums.ac.ir/‎Cached
Similarوب سایت رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند. … دكترقائمي
براي بررسي وضعيت تعاملات دانشگاه با افغانستان به اين كشور رفت …
پروفایل شخصی – روح اله بیات – دانشگاه بین المللی امام خمینی
ikiu.ac.ir/members/?id=140&lang=0‎Cached
Similarدانشکده : علوم اجتماعی; گروه آموزشی : آینده پژوهی; درجه علمی : استادیار; آخرین مدرک …
٧, ” بررسی لزوم گسترش آموزش اقتصاد اسلامی به مقاطع قبل از دانشگاه در ایران و
اثرات نهادی … ٢, بررسی وضعیت میزان مشارکت در سرمایه گذاری استان زنجان, ١٣٧٥,
١٣٧٥, وزارت با … ٥, بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی( ره), ١٣٦٨, ١٣٦٩, مرکز
تحقیقات …
فصلنامه رهیافت – مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
rahyaft.nrisp.ac.ir/‎Cached
Similarکلیدواژه ها: نظام ملی نوآوری – تحلیل ساختاری – شمولیت اجتماعی – عدالت اجتماعی ….
بررسی وضعیت شاخص های دانشگاه کارآفرین برمبنای مدل گیب 2012 در دانشگاه …
[PDF] ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﺎﺭﻙ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺭﺷﺪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﮕ
daneshbonyan.isti.ir/uploads/24_1875.pdf‎Cached
Similarﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ، ﻧﻘﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ … ﻟﺬﺍ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﺭﻙ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ
ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ … ﭘﺎﺭﻙ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ، ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ، ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ
، …
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان: صفحه اصلی
www.azaruniv.ac.ir/‎Cached
Similarبررسی زمینه های همکاری مشترک بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه پوترای
مالزی. در دیدار هیات علمی و فناوری دانشگاه پوترای مالزی زمینه های همکاری مشترک …
خسرو قبادی – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
ihss.ac.ir/fa/news/279/خسرو-قبادی‎Cached
Similar11 ا کتبر 2014 … 8- برگزاري 5 كنفرانس علمي (در دانشگاه امام حسین(ع)، موسسه تحقیقات اجتماعی … 13
نقد و بررسی وضعیت موجود فرهنگ در اسناد بالا دستی و گزارش های رسمی مجری طرح …
رديف عنوان دروس مورد تدريس نام مؤسسه يا دانشگاه شهر كشور
شاخص رشد اجتماعی؛ آیا دنیا رو به قهقرا می‌رود؟ – BBC Persian
www.bbc.com/persian/world-features-40397825‎Cached26 ژوئن 2017 … در حالی که وضعیت رشد اجتماعی در بعضی از کشورها بهتر شده، بسیاری از کشورها
شاهد … این شاخص که توسط استادان دانشگاه‌های هاروارد و ام. … بررسی این شاخص در سه
سال اخیر نشان می‌دهد که وضع حقوق فردی در ۴۶ کشور جهان بدتر شده … برابر در نظر
گرفته شوند، در تحقیقات جامعه شناختی، مسئله بحث برانگیزی نیست.
سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
www.ilenc.ir/‎Cached
Similarراهنماورود this image is , this portal logo that is belog to Register Organization of
iran. this image is , this portal name in png format. استعلام شناسه ملی. استعلام …
بررسی وضعیت زنان عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها در ایران طی 20 سال گذشته
mehrkhane.com/…/بررسی-وضعیت-زنان-عضو-هیأت-علمی-دانشگاه‌ها-در-ایران-طی-20-سال-گذشته‎Cached12 مارس 2016 … زاهدی در مورد وضعیت زنان هیئت علمی در سایر کشورها گفت: در بررسی وضعیت … در
این سه مرحله تحقیق، میانگین سنی و تجربه کاری زنان شاغل بالاتر رفته، … که نشان
می‌دهد زنان هیئت علمی وظایف مادری، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی را …
انجمن جامعه شناسی ایران – اقشار اجتماعی در ایران وروش های تشخیص آنها
www.isa.org.ir/…/1233-اقشار-اجتماعی-در-ایران-وروش-های-تشخیص-آنها‎Cachedرا در جدول وضع شغلی قرار داده و آن را بر حسب عنوان های «کارفرما»، «کارکن … در گروه
جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق) است که در … بعلاوه
تحلیل یافته‌های تحقیق در خصوص بررسی ساختار قشربندی اجتماعی در دوره پنجاه …
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – صفحه اصلي
www.umsu.ac.ir/‎Cached
Similarدانشگاه علوم پزشکی آموزشی بهداشتی درمانی ارومیه. … سه شنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩٥
دسترسی مجدد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به پایگاه Primal Pictures … تحقیقات و
فناوری … پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور · مدیریت اطلاع رسانی و تامین منابع
علمی …. مسافران در رستوران های دارای وضعیت بهداشتی مناسب غذا بخورند (1396/05/
01) …
دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی – اخبار > تغییر …
iuec.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=14&pageid=3554…‎Cachedاین تحقیق بنا دارد تا با روش تحلیل ثانویه دست به بررسی روند دینداری و پیگیری
زمانیِ … انجام بررسی‌های گسترده نگرش‌های اجتماعی اینگلهارت از سال 1970 تا 1386
اوج ….. نسلی در ایران سال 1389 و همچنین بررسی وضعیت دینداری در ایران با تأکید
بر … از داده‌های مربوط به مطالعه رصد فرهنگی دانشگاه‌های کشور که توسط آزاد و همکاران
در …
[PDF] دریافت فایل
www.srtc.ac.ir/Files/Ptrends_Abstract.pdf‎Cached
Similarﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﺎرﻫﺎي ﺛﺒﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﭘﻮﺷﺶ ﺛﺒﺖ وﻗﺎﻳﻊ ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال. ﻛﺸﻮر …
ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن. داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ. 34-20. ﺳﺎﻟﻪ. ي. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن.
ﺗﻬﺮان ….. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار ﻣﺴﻜﻦ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ . از اﻳـﻦ رو
ﺑﻬـﺎي.
[PDF] نیروی انتظامی – پایگاه اطلاع رسانی پلیس
police.ir/uploads/فصلنامه%20شماره%2031.pdf‎Cached
Similarفصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی به استناد نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به
شماره 4146/3. مورخ 89/5/9، دارای درجه … دکتر سید علی عبادی نژاد )استادیار دانشگاه
علوم انتظامی( ….. در بررسی های به عمل آمده در بیشتر کشورهای جهان، آمار جرایم و
بزهکاری …. بی ســازمانی اجتماعی را به وضعیتی اطالق می کردند که در آن، نهادها 2شــاو
و مک کی.

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات