× بستن تبلیغات
جولای
24
2017

فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید

چکیده
هدف هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه فكری است تا پیشنهاد یك الگو را قادر به بررسی سرمایه فكری نماید این الگو فرهنگ را به عنوان یك جزء لازم از سرمایه فكری معرفی می نماید

طراحیروش شناسیشیوه مطالعه با تحلیلی از رابطه بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه فكری آغاز می شود سپس الگوهای اصلی مورد استفاده در بررسی سرمایه
لینک منبع و پست :

فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید


http://paperdoc.sellu.ir/product-192045-فرهنگ-سازماني-و-سرمايه-فکري-يک-مدل-جديد.aspx

دانلود مقاله ترجمه شده : فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید
www.e-modiran.com/…/t:دانلود_مقاله_ترجمه_شده_فرهنگ_سازمانی_و_سرمایه_فکری_یک_مدل_جدید‎Cached
Similarمقاله انگلیسی همراه با ترجمه : فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید | مرجع علوم
مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، تحقیق و …
دانلود ترجمه مقاله طرح مدل جدید برای فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری …
tarjomefa.com/organizational+culture+intellectual+capital+new+model‎Cachedاین الگو فرهنگ را به عنوان یک جزء لازم از سرمایه فکری معرفی می نماید. طراحی / روش
شناسی/ شیوه- مطالعه با تحلیلی از رابطه بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه …
فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید – دانلود مقاله، تحقیق …
sellu.blage.ir/2017/…/فرهنگ-سازمانی-و-سرمایه-فکری-یک-مدل-جدید/‎Cached13 جولای 2017 … چکیده هدف هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه فكری
است تا پیشنهاد یك الگو را قادر به بررسی سرمایه فكری نماید این …
ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید
modir123.com/ترجمه-مقاله-فرهنگ-سازمانی-و-سرمایه-trans841685/‎Cachedترجمه عنوان مقاله: فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید. $$$: فقط 7500 تومان.
سال انتشار: 2007. تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 22 صفحه. تعداد صفحات ترجمه …
فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید – دانلود مقاله و دانلود تحقیق
bazaarrouz.ir/…/فرهنگ-سازمانی-و-سرمایه-فکری-یک-مدل-جدید?uid…‎Cached13 جولای 2017 … برای مشاهده این مطلب لطفا برروی لینک زیر کلیک کنید دانلود مستقیم : فرهنگ
سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید عنوان این مقاله : فرهنگ سازمانی و …
فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید – دانلود مقاله و دانلود تحقیق
bazaarrouz.ir/…/فرهنگ-سازمانی-و-سرمایه-فکری-یک-مدل-جدید?uid…‎Cached13 جولای 2017 … چکیده هدف هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه فكری
است تا پیشنهاد یك الگو را قادر به بررسی سرمایه فكری نماید این …
فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید – پارس پروژه
https://parsproje.com/…/5853-m241-مقاله-ترجمه-شده-فرهنگ-سازمانی-و-سرمایه-فکری-یک-مدل-جدید.html‎Cached(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) (tarjome/modiriyat/241.pdf) کد محصول : M241 قیم ت
فایل ترجمه شده: 16000 تومان.
[PDF] PDF: ترجمه مقاله ارتباط بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری …
pnnq.ir/202/10/ترجمه-ارتباط-بین…فرهنگ-سازمانی-سرمایه/…/pdf‎Cached2017-06-04 new model Organizational culture and intellectual capital: a :ﻋﻨﻮان
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی: ﯾﮏ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ. دﺳﺘﻪ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ …
ترجمه مقاله ارتباط بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری – مانودانلود 4
www4.manudl.ir/object-28359/description‎Cached13 ژانويه 2017 … عنوان انگلیسی مقاله: Organizational culture and intellectual capital: a new model
عنوان فارسی مقاله: فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید …
ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری
1v2.ir/product-2544-Organizational-culture-and-intellectual-capital.aspx
فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید. چکیده: هدف – هدف این تحقیق بررسی
ارتباط بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه فكری است تا پیشنهاد یك الگو را قادر به

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک …
https://parstrans.ir/downloads/فرهنگ-سازمانی-و-سرمایه-فکری/‎Cachedعنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک
مدل جدید. عنوان انگلیسی: Organizational culture and intellectual capital: a new …
مقاله انگلیسی ترجمه شده فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری
www.oloomsara.com/tabid/1164/View/3312/id/…/Default.aspx‎Cached2 مه 2015 … اين الگو فرهنگ را به عنوان يك جزء لازم از سرمايه فكري معرفي مي نمايد. طراحي / روش …
عنوان فارسی مقاله : فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید.
[PDF] رابطه فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری در ستاد معاونت … – مجله پیاورد سلامت
payavard.tums.ac.ir/article-1-5022-fa.pdf‎Cachedراﺑﻄﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي در ﺳﺘﺎد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ … .. ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه … در ﻣﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎران،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. Veltri. در ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. Bramhandkar. ﺑﺮ. روي. 139 … و
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي در. ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ. ادو ….. New York, NY: Harper Collins; 1997: 76-83. 13
.
ترجمه مقاله ارتباط بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری …
significantarticles.ir/…/30330-ترجمه-مقاله-ارتباط-بین-مفاهیم-فرهنگ-سا.html
28 نوامبر 2016 … عنوان انگلیسی مقاله: Organizational culture and intellectual capital: a new model
عنوان فارسی مقاله: فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید …
جستجوی عبارت مقاله فکری انگلیسی سرمایه سازمانی فرهنگ فرهنگ …
peyvast.xyz/…/مقاله-فکری-انگلیسی-سرمایه-سازمانی-فرهنگ-فرهنگ-سازمانی-سرمایه-فکری-ترجمه-فارسی-مقاله-انگلیسی-رایگان-رایگا…‎Cachedعنوان فارسی مقاله: فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید عنوان انگلیسی مقاله:
organizational culture and intellectual capital: a new model برای رایگان مقاله …
دسته‌بندی مقالات ISI درباره سرمایه فکری – دانلود رایگان مقالات ISI با …
free-isi-paper-download.blogsky.com/…/مقالات-ISI-درباره-سرمایه-فکری‎Cachedبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید با
فرمت … دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره تلفیق کننده سرمایه فکری سازمانی با …
[PDF] طراحی الگوی اندازه گیری سرمایه فکری در سازمان های فرهنگی دولتی ایران
journals.pnu.ac.ir/pdf_1110_4b66a5b8c353ff3ecd717905a48ec80c.html‎Cached
Similarارزیابی سرمایه فکری در سازمان های دولتی، مدل اولیه تحقیق طراحی شد، با استفاده از
تکنیک گروه کانونی و دلفی و استفاده از نظرات …. ی فکری به عنوان یک رویکرد
جدید هستند که کارایی … نوآوری، فرایندها و فرهنگ سازمانی ، و نیز سرمایه نوسازی و.
[PDF] بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی – مجله اقتصادی
ejip.ir/article-1-679-fa.pdf‎Cachedﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ … اﻣﺮوزه ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪی از.
داراﯾﯽ ….. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و. داراﯾﯽ. ﻫﺎ. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﺷـﺎﻣﻞ رواﺑـﻂ ﺑـﺎ. ذﯾﻨﻔﻌـﺎن داﺧﻠـﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ
ﯾـﮏ.
[PDF] PDF[مقاله فرهنگ سازمانی در آموزش و پرورش]—فروشگاه دانشجو
stusto.ir/saveAsPDF=22701.pdf‎Cachedراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و در ادارات آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺮﻫﻨﮓ
…. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی: ﯾﮏ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﭼﮑﯿﺪه: ﻫﺪف – ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ.
[PDF] طراحي و تبيين مدل ارزيابي امور فرهنگی – حسابداری مدیریت
jma.srbiau.ac.ir/article_6507_ceec442f07901e56bbb7b315df128210.pdf‎Cachedبرخالف اقتصاد صنعتی، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در
مقایسه با … ما به مدل. جدیدی از دارایی های سازمانی نیاز داریم ]. 2. [. زیرا. اگر در گذشته.
[PDF] رابطه سرمایه فکری و بهره وری در صنعت بانکداری
jmbr.mbri.ac.ir/article-1-89-fa.pdf
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، ﮐﺎرﺑﺮدي و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري. اﺳـﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮر … ﯾـﮏ از.
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي و ﺑﻬﺮه. وري. ،. از ﻃﺮﯾﻖ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ. 2. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ …. ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪ. اﺳﺖ ﮐﻪ ….. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ راﺑﻄـﻪ ﺑـﯿﻦ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑـﺮي و ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ.
ﭘﺮداﺧ.
فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید | پست – بهتینا
behtina.gdn/post/549327‎Cachedفرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید چکیده هدف هدف این تحقیق بررسی
ارتباط بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری است تا پیشنهاد یک الگو را قادر
به …
ترجـــــمه خانـــه – فرهنگ سازمانی
tarjomekhane.ir/tag/فرهنگ-سازمانی‎Cachedفرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید. چکیده. هدف – هدف اين تحقيق بررسي
ارتباط بين مفاهيم فرهنگ سازماني و سرمايه فكري است تا پيشنهاد يك الگو را قادر به

M241 مقاله ترجمه شده فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری یک مدل جدید – Selz.ir
https://selzir.com/…/5827389-m241-مقاله-ترجمه-شده-فرهنگ-سازمانی-و-سرمایه-فکری-یک-مدل-جدید
M241 مقاله ترجمه شده فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری یک مدل جدید محدوده قیمت از
16000 تومان از فروشگاه پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)
[PDF] ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻭﮐﺎﺭ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺩﺍﻧﺶ ، ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﯼ ﺍﺳ (I
www.nipna.ir/fa/newsagency/pdf/8427‎Cached
Similar16 جولای 2014 … ﻣﺸﺘﺮﯼ ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ، ﻧﻈﺎﻡﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭﻏﯿﺮﻩ ﺭﺍﺩﺭﺑﺮﮔﯿﺮﺩ.. ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ، … ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮﯼ ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﮐﻨﻨﺪﻩ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺁﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ. ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ. ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ …. ﺳﻬﺎﻡ ﺁﻥ ﺩﺭ
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺪﻝ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺠﺎﺭﺕ( ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ. ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ …
[PDF] شناسایی و دسته ‌بندی مفاهیم و مؤلفه ‌های سرمایه فکری در سازمان
jhpm.ir/article-1-626-fa.pdf‎Cachedسرمايه گذاری در سرمايه فکری يک امر حیاتی است )4(. مهم ترين … دارايی های دانشی
نظیر دانش فنی، اطالعات مشتری، عالئم تجاری و فرهنگ سازمانی كه برحسب توان
رقابتی بنگاه قابل اندازه گیری. نیستند. ….. رستمی در مدل اسکانديا سرمايه فکری
را به چهار طبقه سرمايه … سرمايه انسانی، سرمايه ساختاری و سرمايه ارتباطی، يک دسته
جديد.
[DOC] باسمه تعالی بررسی اجزاء و مدل های متداول سنجش دارایی های فکری …
him.mui.ac.ir/index.php/him/article/downloadSuppFile/780/341‎Cachedبه عبارت ديگر، سرمايه فكري گروهي از دارايي هاي دانشي است كه به يك سازمان وابسته
… يك توافق عمومي بر روي اين ايده وجود دارد و آن اين است كه تحت الگوي جديد اقتصاد
…. ها، دفترچه‌هاي راهنماي فرايندها، استراتژي ها، کارکرد‌ها، فرهنگ سازماني، انتشارات و …
فرهنگ سازمانی سرمایه فکری یک مدل جدید – عنوان
nazplus.onvan.xyz/…/فرهنگ+سازمانی+و+سرمایه+فکری+یک+مدل+جدید‎Cached12 جولای 2017 … بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در …
[PDF] A comparative study of intellectual capital management in … – Sid
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6008913900303.pdf‎Cached
Similarﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻓﮑﺮي، اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﻣﯽ ….. در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ. ﺑﻨﺪي ﮐﻪ از ﻣﺪل ﮐﻠﯽ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻓﮑﺮي. ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد، ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮو دو رﻫﯿﺎﻓﺖ … ﻫﺎي ﮔﺰارﺷﮕﺮي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ را اﺟﺮا.
[PDF] ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي و ﻓﺮﻫﻨﮓ – فصلنامه آموزش و توسعه …
istd.saminatech.ir/WebUsers/istd/…/139501311329392003-F.pdf‎Cachedﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ. ﺳﻄﺢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. )56/0(. ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﻓﮑﺮي و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ …. و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻠﻖ داﻧﺶ را دارد ﺑﺮ ﯾﮏ اﺳﺎس
ﭘﻮﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده … ﺳﺎزي داﻧﺶ و اﺻﻼح رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي اﻧﻌﮑﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻬﺒﻮد
ﻋﻤﻠﮑﺮد …. ﻣﺪل ﺑﺮ. ﭘﮋوﻫﺶ. اﺻﻠﯽ ﺳﺆال. آﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﻓﮑﺮي. و. ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه. ﺑﺎ.
ﻇﺮﻓﯿﺖ.
[PDF] بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کارآفرینی درون سازمانی )مطالعه …
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/743610‎Cached
Similarشایستگی های منابع انسانی، نوآوری، روابط با مشتری، فرهنگ سازمانی، نظام ها، …
سرمایه فکری نوعی سرمایه ارزشمند است که دارایی نامشهود یک سازمان شناخته می شود ).
11 … افکار. و. اندیشه های. جدید. توسط. مدیران. و. کارکنان. سازمانی. دارای اهمیت. ویژه ای
….. براساس مبانی نظری، مدل مفهومی این تحقیق که نشان دهنده رابطه ابعاد سرمایه فکری
.
سرمایه فکری، یک نگرش جدید (قسمت دوم) – مشاوران توسعه آینده
www.moshaveran.net/KmMag.aspx?id=50‎Cached
Similarدر قسمت قبل مقدمات شکلگیری مدیریت دانش و سرمایه فکری به‌عنوان یک دیدگاه …
یکی از اولین مدل‌هایی که برای مدیریت سرمایه‌های فکری ارائه شد مدل پایش … همچنین
گاهی مواردی مانند فرهنگ و ارزش‌های سازمانی نیز در دسته سرمایه‌های انسانی قرار داده
می‌شود.
[PPT] ملاحظات هزينه درآمد مراكز رشد واحدهاي فناور – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
old.msrt.ir/fa/techno/Files/dr%20khavandkar.ppt‎Cachedمديريت سرمايه فكري; حسابداري آينده; مديريت فناوري; اقتصاد مديريت … كالاهاي جديد
، توسعه موسسات جديد، بررسي صرفه جويي ها … تعيين چارچوب تامين منابع براي
توليد ارزش; فقدان مدل تجاري; يك چاه هزينه و يك سازمان … این سرمایه تعریف
جزونگرتری بر سرمایه ی ساختاری است و دامنه ای از فرآیندهای سازمانی، فرهنگ
سازمانی، سامانه ها، …
[PDF] بررسي تأثیر سرمایه فکری بر توسعه محصوالت نوآورانه )مورد مطالعه …
www.ensani.ir/storage/Files/20170315101534-9959-80.pdf‎Cached15 مارس 2017 … فاقد يک مدل علمی و ابزار تحليلی برای توسعه محصول نوآورانه می باشد. … جديد،
بررسی تأثير سرمايه فكری بر قابليت های سازمانی و نيز بررسی … مديريت)آرزمجو و
همكاران، 1393( از سرمايه های اجتماعی، ساختاری و فرهنگی بيان می کنند.
فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید – مرکز دانلود فایل …
efilesell.ir/?page=2‎Cachedچکیده هدف هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه فكری
است تا پیشنهاد یك الگو را قادر به بررسی سرمایه فكری نماید این الگو فرهنگ را به …
[PDF] های کارآفرینانه شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصت …
jmsd.atu.ac.ir/article_215_30fb060f57f2081cff79faf374b6cfb0.pdf‎Cachedسرمایه. فکری فراهم کننده یک پایگاه منابع جدید است که از طریق آن سازمان می. تواند
…. هایی از قبیل فرهنگ سازمانی، فرآیندهای سازمانی، سیستم. های. اطالعاتی و مالکیت

[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ – مدیریت فرهنگ سازمانی
jomc.ut.ac.ir/article_19351_f60a1b14dec7197080b4cfff1ae23d88.pdf‎Cachedاز ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾـﺪ، ﻧـﻮآوری در. ﻣﺤﺼﻮﻻت و …
ف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ دورن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ.
ﺑﺎﺷـﺪ . روش …. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ. از اﺟﺰای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﻮده، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ. ﭘﺎره. ای از
ارزش ….. ﻣﺪل. ﻫﺎ. و اﺑﻌﺎد اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻫـﺸﺖ. ﺑﻌﺪ آﻧﺘﻮﻧﯿﮏ و
ﻫﯿﺴﺮﯾﭻ.
[PDF] سرمایة فکری
www.en-bank.com/utils/getFile.aspx?Idn=3588‎Cachedسرمایة فکری یک پدیدة کامالً داخلی است و قابلیت خرید و فروش. ندارد. ويژگی های
سرماية …. رسمی – سرمایة ساختاری – فرهنگ سازمانی – ارزش های شرکت -. سرمایة
اجتماعی …
[PDF] ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺁﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮﻱ ﻭ
www.mums.ac.ir/shares/btom/btom1/amoozesh/…/6389.pdf‎Cached
Similarﺍﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﻫﺎﻱ ﻓﻜﺮﻱ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﻭ. ﺍﻳﻦ … ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮﻱ …. ﺍﻭﺩﻳﻨﺴﻮﻥ ﻭﻣﺎﻟﻮﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ … ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ، ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺭﺍﺑﻄﻪ …. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺩﺍﻧﺲ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺩﺍﻧﺶ.
بررسی رابطه سرمایه فکری با عملکرد سازمانی – تحقیقات مدیریت آموزشی
jearq.riau.ac.ir/article_235_73.html‎Cachedهدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در بانک توسعه
تعاون … در این راستا یک فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی تنظیم و برای آزمون
فرضیه‌ها … بر اساس مدل روس و همکاران برای سنجش سرمایه فکری و مدل دیوید نیلی
برای سنجش عملکرد … دوست محمدی، محمدعلی ( 1388)، بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه
آن با عملکرد …
مقاله حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری – سیویلیکا
www.civilica.com/Paper-PIAUC01-PIAUC01_010=حاکمیت-شرکتی-و-سرمایه-فکری.html‎Cachedمحل انتشار: همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی … مالکیت بعنوان
متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته ا رزش افزوده سرمایه فکری با استفاده از مدل
پولیک …
دنیای تغییر – سرمايه فكري
09144820980.blogfa.com/post/292‎Cached
Similarسرمايه اجتماعي يكي از قابليت ها ودارائي هاي مهم سازماني است … و نويسندگان در مدل هاي
مفهومي خود ، سرمايه اجتماعي را عنصري از سرمايه فكري در … اجتماعي استفاده نمي كند ،
بااين وجود اذعان مي كند كه اعتماد و فرهنگ تسهيل كننده. سرمايه … سرمايه فكري فراهم
كننده يك پايگاه منابع جديد است كه از طريق آن سازمان مي تواند به رقابت بپردازد [ 6].
[PDF] MA ( ) ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ درﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﺎﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …
www.iausdj.ac.ir/research/DocLib14/…/گلاويژ%20یوسفی%20.pdf‎Similarﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داراﻳﻲ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ …. دﻳﺪﮔﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ از ﻧﻈﺮ ﻧﺎرور و اﺳﻠﻴﺘﺮ … روﻳﻜﺮد
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎﻣﺒﻮرگ …. ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻌﺎرﻳﻒ واﺟﺰاي ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﻜﺮي
…… ﺟﺪﻳﺪ،. داراﻳﻲ. ﻫﺎي. ﻣﺒﺘﻨﻲ. ﺑﺮ. داﻧﺶ. ﻓﺮاﻫﻢ. ﻛﻨﻨﺪه. ﻳﻚ. ﻣﺰﻳﺖ. ر. ﻗﺎﺑﺘﻲ. ذاﺗﻲ. ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش
ﻣﻲ.
[XLS] ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان
ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls‎Cached
Similar27, 27, بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،مطالعه موردی کارکنان مجتمع
فولاد …. 88, 88, بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک دولتی در
شهر … 96, 96, بررسی فرهنگ سازمانی حاکم در شرکت تولیدی بهران محور سایپا بر
اساس مدل ….. اولویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان با هدف توسعه سرمایه
فکری در …
[PDF] ﮔﯿﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﺮ – فصلنامه مدیریت توسعه و …
www.jdem.ir/article_133_9ef8b38015d91d2df623d31eb258a62b.pdf‎Cachedﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ راﺑﻄﻪ. اي،. ﺗﺼﻤﯿﻢ …. اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺪل اﺛﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﯽ دوره ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ ( …. ﮔﯿﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻔﻮذ …..
ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﻮي. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮق. داده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ و آﺷﻔﺘﮕﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر.
[PDF] متن کامل (PDF) – فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها
journalieaa.ir/article-1-30-fa.pdf‎Cachedﻣﺪل. ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري. ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ. اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و. ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ. ﻓﻜﺮي ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ. ﭘﺬﻳﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺜﺒﺖ … اﺻﻄﻼح ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي. و ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. در ﻫﻢ. ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ﻫﻤﻪ داراﻳﻲ. ،ﻫﺎ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد و ﻏﻴﺮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ. ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ. ﻇ، …. در واﻗﻊ. ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ. ﻓﻜﺮي. ،. داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در. ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و در دو
ﺳﻄﺢ ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣ. ﻄﺮح ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ …. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ. ،. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻲ.
[PDF] ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮﻱ
kiantadbir.com/sites/default/files/pdf/…/mm9.pdf‎Cached
Similarﺩﺍﻧﺸﻲ( ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮﻱ) ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ، ﻧﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﺭ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ. ﻓﺸﺮﺩﻩ
ﻳﺎ ﺍﻧﺮژﻱ ﻓﺸﺮﺩﻩ … ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ
ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ. ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﻨﺪ … ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﻲ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ
ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎ ﻭ. ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ … (Lynn 1998). ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ ﻣﺪﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
[PDF] بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و هوش سازمانی کارکنان با …
journal.irphe.ir/article-1-2224-fa.pdf‎Cachedو اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ … راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي در
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎي. ﻫﻤﺪان در ﺳﺎل … اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻨﺎوري روﺑ. ﻪ. رو ﺷﺪه …
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در. اﻧﺘﺰاﻋﯽ.
ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری – AMP-Mobile 6
article6.ampmobile.ir/article-217336/description‎Cachedفرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید. چکیده: هدف – هدف این تحقیق بررسی
ارتباط بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری است تا پیشنهاد یک الگو را قادر
به …
[PDF] بررسی نقش مدیریت استعداد در توسعه سرمایه فکری … – مدیریت نوآوری
www.nowavari.ir/article_14904_60844d7a70dc181aebb97c0df723e089.pdf‎Cachedیک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی بنا شده است که تاثیر مدیریت استعداد را بر
سه مولفه سرمایه فکری … و مدل معادالت ساختاری، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار
گرفت. …. )1390(، نشان دادند که بین یادگیری سازمانی و سرمایه فکری رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد. ) … آشناسازی با سازمان، به طوری که افراد جدید با فرهنگ سازمان آشنا
شوند.
[PDF] در نهادهای کارکنان اخالق اداری تاثیر نقش معنویت سازمانی)سرمایه معنوی(
emdad.ir/mcontent/…/maghalat/…/مجیدرضا%20دهمرده%20کمک.pdf‎Cached
Similarدر این مقاله پس از تعریف معنویت سازمانی و اثر گذاری مثبت آن ،به تاثیر آن بر
اخالق اداری. کارکنان خواهیم … آنان انجام وظیفه در سازمان را یک الزام اخالقی می دانند و ا
….. چشم انداز شرکت، فلسفه مدیریت، فرهنگ سازمانی، استراتژی. ها، … است و سپس
با جزء جدید از سرمایه فکری در مدل اسماعیل ) سرمایه معنوی ( بحث شده است) اسماعیل،.
2005.
دانلود ترجمه مقاله ارتباط بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری …
stwld.ir/article/…/9761-ترجمه-مقاله-ارتباط-بین-مفاهیم-فرهنگ-سا.html‎Cached15 مارس 2017 … عنوان انگلیسی مقاله: Organizational culture and intellectual capital: a new model.
عنوان فارسی مقاله: فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید.
[PDF] 1394 زﻣﺴﺘﺎن ، ﭘﺎﯾﯿﺰ و 14 ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﻮل، ﺳﺎل ﻫﻔﺘ
https://tmj.um.ac.ir/index.php/manag/article/download/44792/10991
اﺳﺖ. (Yitmen, 2011) . ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي. ،. ﯾﮏ داراﯾﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪي. ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ. ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ. آﯾﺪ، ….. ﻗﻮي داراي. ﯾﮏ. ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ. ﺧﻮاﻫﻨﺪ. ﺷﺪ. ﮐﻪ. ﺑﻪ. اﻓﺮاد. اﻣﮑﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ. ﺗﺎ. دﺳﺖ. ﺑﻪ. ﮐﺎرﻫﺎي.
ﺟﺪﯾﺪ. ﺑﺰﻧﻨﺪ …. ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺪل و وﺟﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ.
بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری بر کسب مزیت رقابتی …
www.businesstraining.ir/index.php/…/654-2017-01-30-12-26-04
30 ژانويه 2017 … امروزه، رشته در حال تکوین سرمایه فکری یک موضوع هیجان¬انگیز هم برای … بنابراین
، سازمان ها در پی روش های جدیدی برای بقا در عرصه کسب و کار و … که این اقدامات در
فرآیند یادگیری سازمانی و با توجه به فرهنگ و استراتژی سازمان¬ها صورت می¬گیرد.
…. در این مدل، سرمایه فکری و مدیریت دانش، متغیرهای مستقل و مزیت …
مدیریت دانش (مفاهیم، اصول، اهداف و مدل ها) – Pakshoo.com
www.pakshoo.com/Page.aspx?mID=1587&id=75&Page…‎Cached
Similar24 نوامبر 2015 … امروزه سرمایه دانش افراد مهمتر از سرمایه های مالی و فیزیکی مدیران یک … یکی از موانع
عمده اشتراک دانش در سازمانها ” فرهنگ سازمانی ” موجود است . … مدیریت دانش فرایندی
است که طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکری خود می‌پردازد . ….
صریح به صریح ( ترکیب ): تولید دانش جدید با ترکیب دانشهای موجود …
پایان نامه سرمایه فکری و عملکرد سازمانی + word – همیار دانشجو
capital.respeana.ir/‎Cachedراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ارزﺷ – دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ….. مقاله
انگلیسی همراه با ترجمه : فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید | مرجع علوم …
مقاله ترجمه شده فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری | Metered
metered.ir/…/5359-مقاله-ترجمه-شده-فرهنگ-سازمانی-و-سرمایه.html‎Cached25 جولای 2016 … عنوان انگلیسی مقاله: Organizational culture and intellectual capital: a new model
عنوان فارسی مقاله: فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید …
[PDF] مدیریت دانش – سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان
www.mpo-sb.ir/mpo-sb/wp-content/uploads/2016/08/danesh.pdf‎Cachedبالندگی. سرمایه. های. فکری، آن را به ع. نوان. یک نیاز استراتژیک و ضروری. جهت
پیشگامی در …. فرهنگ لغت و بستر دانش را چنین. تعریف. می. کند … دارایی سازمانی
است تا همه کارکنان سازمان به آن دسترسی … پیشرفت فوق العاده سریع فناوریهای
مختلف درقرن جدید. -3. -2 …. منافع مدیریت دانش بیش از منافع نقشه به مدل و بیش از
منافع.
:: بانک پاسارگاد – بانک هزاره سوم :: | کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با …
https://www.bpi.ir/news/view/387‎Cached16 فوریه 2017 … کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه و جایزه مسئولیت اجتماعی …. ما
نیازمند یک رویکرد جدید برای احیای مسئولیت اجتماعی در بنگاه‌های … نتیجه، این
است که ما نیازمند ارائه مدل‌های جدیدی برای مدیریت مسئولیت‌های اجتماعی متناسب با این
…. و اشاعه فرهنگ سازمانی در نظام فکری فراسازمانی، سازمانی و اجتماعی و …
[PDF] نقش سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی – دانشگاه شاهد
cs.shahed.ac.ir/article-1-361-fa.pdf‎Cachedﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و. ﻏﻴـﺮه را. درﺑﺮﮔﻴﺮد . در. اﻳﻦ ﻣﻴـﺎن. ،. ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜـﺮي ﺗﻮﺟـﻪ. روزاﻓﺰون ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و
… ﻣﺪل ﻫﺎ. ي. اﻧﺪازه ﮔﻴـ. يﺮ. ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ. ﻓﻜﺮ. ي. اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻏﺮﺑـ. ،ﻲ. ﻳـﻚ ﻣـﺪل. اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮ. ي
….. ﻗـﻮ. ي. دارا. ي. ﻳﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻤﺎﻳﺘ. ﻲ. ﺧﻮاﻫﻨﺪ. ﺷﺪ. ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻣﻜﺎن. ﻲﻣ. دﻫﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎ. ي. ﺟﺪﻳﺪ. ي.
[PDF] ارائه چارچوب مفهومی برای اندازه گیری سرمایه ساختاری در دانشگاه
www.roshdefanavari.ir/WebUsers/rf/UploadFiles/…/139305768-F.pdf‎Cached”سرمايه فکري” ديدگاه و مفهوم جديدي است که مي تواند به. مقابله با موانع و مشکالت …
سرمايه فکری، سرمايه ساختاری، سرمايه زيرساختاری، سرمايه تحقیق و توسعه، سرمايه
زيرساخت دانش. … مي تواند به صورت فرهنگ سازماني، يادگیري … ساختاري قوي داراي
يک فرهنگ حمايتي ….. شکل2- مدل گزارش دهی سرمايه فکری در دانشگاه های اتريش ]20[.
بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری بر کسب مزیت رقابتی
athir.blogfa.com/post-5327.aspx‎Cached
Similarامروزه، رشته در حال تکوین سرمایه فکری یک موضوع هیجان¬انگیز هم برای محققان و هم
برای … بنابراین، سازمان ها در پی روش های جدیدی برای بقا در عرصه کسب و کار و
رقابت … یادگیری سازمانی و با توجه به فرهنگ و استراتژی سازمان¬ها صورت می¬گیرد
. …. در این مدل، سرمایه فکری و مدیریت دانش، متغیرهای مستقل و مزیت رقابتی متغیر

مجله مديريت فرهنگ سازماني، شماره 35 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1726&Number=35‎Cached
Similar11 جولای 2015 … طراحي مدل تعاملي فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني و تاثير آن بر …. طراحي
مدل يكپارچه ارزيابي سرمايه هاي فكري با به كارگيري فنون اولويت …
ترجمه مقاله ارتباط بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری | دنیای …
studentworld.ir/…/9761-ترجمه-مقاله-ارتباط-بین-مفاهیم-فرهنگ-سا.html‎Cached15 مارس 2017 … مقاله ترجمه شده با عنوان فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید. از دانلود فایل
مطمئن هستم عنوان انگلیسی مقاله: Organizational culture and …
مفهوم سرمایه فکری – آریا مدیر | مرکز علوم مدیریت
ariamodir.com/component/content/article/302/313-سرمایه-فکری‎Cached
Similarسرمايه ساختاري به چند دسته تقسيم مي شود: فرهنگ شركت، ساختار سازماني، …
استفاده قرار گيرد سازمان را قادر مي سازد تا با يك منبع جديد در محيط بيروني رقابت
كند. … جلال، حسنوي، رضا(1385)، بازنگري مدل هاي اندازه گيري سرمايه فكري: يك
رويكرد كل …
[PDF] ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در داﻧ
journals.iau-garmsar.ac.ir/edu/library/upload/…/af_24974961[1].pdf‎Cached
Similarﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎه در اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋـﻪ ﻣـﺪل ﺑـﺮاي ارﺗﻘـﺎء ﻧﻈـﺎم
آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ …. ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ اﻫﻤﻴـﺖ ﻳﺎﻓـﺖ … ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﭼﻜﻴـﺪه ي ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻳـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﭘﺎﻳـﻪ
ﮔـﺬارده ﺑـﺮ اﻋﺘﻤـﺎد و …… وﻳﺪﻣﻦ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻜﺮي ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه.
سرمایه اجتماعی
www.did.ir/search/result.aspx?field1=subject&term1=سرمایه…‎Cached
Similarنقش سرمایه اجتماعی در انتشار دانش و تولید سرمایه فکری ، اسفند ۱۳۹۰ … هدف این
نوشتار بررسی عوامل اجتماعی و سازمانی موثر بر اشتراک‌گذاری دانش است. … مبتنی
بر عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده و شناسایی آن به عنوان یک نوع سرمایه چه در سطح
مدیریت کلان توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت سازمان‌هامی‌تواند شناخت جدیدی را ایجاد
کند.
[DOC] سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری، استراتژی های ارزش آفرینی …
www.iicm.ir/refereearticles/icm4pt0072589.doc‎Cached
Similarيادگيري سازماني فرآيندي است که توسعه سازمان را با ابزارهاي ابتکارات جديد بهبود
…. در نهایت بحث یادگیری سازمانی که بستر ایجاد سرمایه فکری و اجتماعی و همچنین
….. به عبارت ديگر، يادگيري سازماني مي تواند يک فرهنگ يادگيري را ايجاد کند که
…. نمودار شماره 5: مدل مفهومی تحقیق؛ رابطه بین سرمایه اجتماعی، یادگیری سازمانی و …
[PDF] بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در … – دانش حسابرسی
danesh.dmk.ir/article-1-1186-fa.pdf‎Cachedمدیریت دانش،ابعاد ساختاري، محتوائي و محیطي، مدل سه شاخگی واژگان کلیدی : …
مدیریـت دانش در دیوان محاسـبات کشـور یک ضـرورت اسـت، چراکه …. بررسـی عملکـرد
سـرمایه فکـری و رابطـه آن با عملکـرد مالی در میان شـرکت هـای مالـزی پرداختند ….
تاثیر مثبت و معني دار فرهنگ سازماني بر مدیریت دانش بوده است. ….. New York
McGraw-Hill.
مدیریت سرمایه فکری + پایان نامه :: پایان نامه و مقاله مدیریت سرمایه …
intellectual-capital-3-1-5.blog.ir/…/مدیریت%20سرمایه%20فکری%20%2B%20پایان%20نامه‎Cached14 ا کتبر 2016 … ۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مدیریت سرمایه فکری + پایان نامه» ثبت شده است … دانلود
مقاله ترجمه شده : فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید
[PDF] ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ – کتابخانه ملی
www.nlai.ir/files/pdf/Publication/KM.pdf‎Cached
Similarﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗـﺎ آﻧـﺮا ﻗـﺎدر ﺳـﺎزد. رﺳﺎﻟﺖ و ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ … ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي ﺗﺤـﺖ ﻛﻨﺘـﺮل درآوردن ﺣﺎﻓﻈـﻪ …. داﻧﺶ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﺪل ذﻫﻨﻲ از اﻟﮕﻮ ﻳﺎ روﻧﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ.
[PDF] سرمايه معنوي و تاثير آن بر عملکرد سازمان ها – shabanal.com
radio.shabanali.com/spiritual_capital.pdf‎Cached
Similarيکي ديگر از نمودهاي سرمايه معنوي چه در سطح فردي و چه در سطح سازماني، اعتقاد به ….
سرمايه فکري دارايي است که توانايي سازمان را براي ايجاد ثروت اندازه …. عوامل ديگر
همچون فرهنگ سازماني، فرهنگ و شرايط سياسي و اقتصادي حاکم بر … در بازار پر جنب
و جوش نوين و مدرن امروز، وجود سرمايه معنوي در سازمان ها مي تواند يک نگاه جديدي در بازار
.
[PDF] در صنعت بانکداری رقابتی توسعه توان بر فکری تأثیر ابعاد سرمایه …
uctjournals.com/farsi/archive/accounting/1396/spring/2.pdf‎Cachedرو پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری بر توسعه توان رقابتی در …
عاملی تأییدی،مدل ساختاری مناسبی ترسیم و تحلیل شود. … تحقیقاتی جدید برای
محققان و دست اندرکاران سازمانی است که بر ایجاد مکانیزم …. به تعبیر بنتیس
سرمای انسانی نشان دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان است که شامل ترکیبی ا … های
فرهنگی می.
[PDF] تعیین همبستگی منابع سرمایه فکری و سنجش تأثیر آنها بر ارزش …
qfaj.ir/article-1-327-fa.pdf‎Cachedمالحظه در زمینه عوامل تولید کسب و کار در اقتصاد جدید. دانش، برای … سرمایه فکری،
سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی، سرمایه مشتری، دارایی … یک. دارایی. با. ارزش. تر.
مورد. استف. اده. قرار. می. گیرد . در همین راستا سرمایه …. به. صورت. فرهنگ.
ساختارسازمانی،یادگیری. سازمانی. و. فرآیندهای. عملیاتی. و ….. با استفاده از مدل
ادوینسون و مالون.
فرهنگ سازمانی عاملی موثر در برنامه های برندسازی درون سازمانی | saeed …
https://www.linkedin.com/…/فرهنگ-سازمانی-عاملی-موثر-در-برنامه-های-برندسازی-درون-saeed‎Cached6 جولای 2015 … الگوی فرهنگی که با ورود هر کارمند جدید به ناخودآگاه باعث ایجاد ارزش ها و رفتارهای
تعریف … فرهنگ سازمانی را می توان یک شمشیر دو لبه خواند. … برندسازی درون
سازمانی می افتند که البته رسیدن به تمکن مالی و درک آنها برای سرمایه … این برنامه ها
در طول زمان باعث ایجاد رفتارها، ارزش ها و الگوهای فکری متفاوتی شده اند.
سرمایه های فکری و مدیریت منابع انسانی – دنیای اقتصاد
donya-e-eqtesad.com/news/398489‎Cached1 دسامبر 2012 … در این معنا، سرمایه فکری نه تنها به خودی خود یک دارایی نامشهود ایستا است، … سرمایه
فکری زاییده سرمایه اجتماعی، یکی از قابلیت‌ها و دارایی‌های مهم سازمانی است که … در
حالی که، سازمان‌هایی با سرمایه ساختاری قوی دارای یک فرهنگ حمایتی خواهند شد که ….
ابوالعلایی (1386)، نقش‌های جدید مدیران منابع انسانی را در رابطه با …
[PDF] مدیریت دانش بر رابطه بین هوش سازمانی با اثر بخشی میانجی بررسی …
rmt.iranjournals.ir/article_24843_9fc3b8d20108ac73d368f8631acb4d1d.pdf‎Cachedو مأموريت،. استراتژی. ،. فرهنگ. سازماني. ،. سرمايه. فکری،. سازمان. يادگيرنده. 72. =0/
α. و برای سنجش … دانش ايجاد. مي. شود. و اعتقاد دارند که کسب دانش جديد به چگونگي
تحول ….. مدل. سازی. ه. وش سازماني انجام گرفت و. جنبه. های. اجرايي هوش سازماني در يک.
[DOC] سرمایه فکری و مدیریت دانش
https://bayanbox.ir/download/…/KM-1-93-11-13.docx‎Cachedسرمایه فکری را مجموعهای از داراییهای دانش محورمعرفی میکنندکه به یک سازمان
اختصاص دارند ودر زمره … مالکیت معنوی, فرهنگ سازمانی, روابط مشتری, دانش مفهومی
…. جدید. حفظ دانش. انتقال دانش. بکارگیری دانش. شکل 2-15: مدل عمومی مدیریت دانش،.
سرمایه فکری – http://palangakarin.blogfa.com
palangakarin.blogfa.com/post/3‎Cached
Similar… و استخراج ارزش نامحسوس، در سازمانها مي باشند در حقيقت سرمايه فكري يك مدل جديد
… ي ساختارهاي سازماني، فرآيندهاي اجرايي، حقوق معنوي سازماني و داراييهاي فرهنگي.
فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش‌آفرینی
journalie.ir/‎Cachedرابطه سرمایه فکری با بهره وری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران … ارائه‌ی
مدلی برای اهرم‌سازی یک شایستگی فناورانه‌ (مورد مطالعه: ربات مارسان). :: آزمون مدل
ساختاری فرهنگ سازمانی و فرایند مدیریت دانش با عملکرد سازمانی: نقش میانجی
نوآوری … در راستای توسعه خدمات الکترونیک نشریات دانشگاه پایگاه جدید نشریه
راه‌اندازی شد.
[PDF] ﺳﺎﺧﺘﺎري – ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي اﻧﺴﺎﻧﻲ
daneshbonyan.isti.ir/uploads/32_2537.pdf‎Cached
Similarﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮاي ﻋﺼﺮ داﻧﺎﻳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ … اﺛﺮ ﻛﻞ. را. روي. ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي ﺳﺎﺧﺘﺎري داﺷﺘﻪ .اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي داﻧﺶ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ.
ﻫﺎي ﻓﻜﺮي. ﺑﻪ …. و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺘﻨـﻮع و
ﻣﺤـﻴﻂ …. ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎز در. ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻳﻚ ﻧﮕ. ﺮش ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ، ﻣﺪل
ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻫﻮ.
[PDF] ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ در اﯾﺮان ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔ – پژوهشنامه بیمه
jir.irc.ac.ir/article_10115_3554687eacc6ba0ab40255645406a47e.pdf‎Cachedﯾﮏ. ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺎﺳﯽ در اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرا و ﻣﺆ. ﺛﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ. ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﻢ در اﯾﺠﺎد ﻣﺰﯾﺖ
رﻗﺎﺑﺘﯽ. ﻧﯿﺰ … ﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري. (. ﺗﻌـﺪاد. و. ﺗﻨﻮع.
ﻣﺤﺼﻮﻻت. ﺟﺪﯾﺪ. ) ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ … ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن دو ﺣﻮزه ﮐـﺎراﯾﯽ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑـﺮي در ادﺑﯿـﺎت ﻋﻠﻤـﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿـﺰ
ﻗﺎﺑـﻞ … ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮي در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪل ….. اﻓﺰارﻫﺎ، ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﺘﺠﻠـﯽ.
ﻣﯽ. ﺷﻮد.
[PDF] ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
www.betsaonline.com/KM/faKMORG.pdf‎Cached
Similarﻣﺪﻟﻬﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي داﻧﺶ، ﻣﺪل ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي و ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﺳﺘﻪ ﺑﻨ. ﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﻲ ﭘﺮدازد …
ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ اﻟﮕﻮي. ” ﺳﺎﺧﺘﺎ ر. -. رﻓﺘﺎر.
–. اﺟﺮا. “2 … ﺑﺮ روي وﻳﮋﮔﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺬب اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ارزش ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮده اﻧﺪ .
ﮔﺮدآوري داﻧﺶ ….. داﻧﺶ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ. ﻣﺪﻳﺮ. ﻳ. ﺖ، داﻧﺸﻜﺎران، ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺻﺪاﻗﺖ، ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
، ﻓﺮﻫﻨﮓ.
ارائه مدلی جهت ارتقای خلاقیت و یادگیری سازمانی با استفاده از …
jpm.iaut.ac.ir/article_520962.html‎Cachedبرای موفقیت سازمان، دانش به عنوان یک سرمایه، باید بین انسانها قابل مبادله بوده و …
سازمانهای آگاه میدانند که دانش، سرمایهای فکری است و تنها سرمایهای است که با گذشت
… سازمانها و اعضای سازمانی باید از طریق روشهای جدید و پویا یاد بگیرند، به جای آنکه
از … این مدل با ترکیب عواملی چون فرهنگ سازمانی، مقوله‌های مرتبط با استراتژی و …
[PPT] رابطه میان فرهنگ سازمانی و نیات و رفتار کناره گیری کارکنان
www.hajarian.com/esterategic/tarjomeh/2-89-alameh/mobin4.ppt‎Cached
Similarدر راستای مدل ارائه شده پنج پیشنهاد نیز ارائه شده است. … اخیرا مفهوم دانش سازمانی به
عنوان یک دارایی راهبردی ارزشمند بسیار رایج شده است(Zack, 1999); تلاش های مدیریت
دانش در درجه اول بر روی توسعه کاربردهای جدید فن آوری اطلاعات تمرکز دارد. … مدیریت
دانش راهبردی است که مزایای فکری یک سازمان را، چه اطلاعات ثبت شده و چه استعداد …
[PDF] ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎﺩﮔﻴ
jem.journals.umz.ac.ir/article_1271_48822e4f63185ec03bb95a46a6688788.pdf‎Cachedﺷﻮﺩ ﻳﻚ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﻧﻮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺎﻥ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ
… ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ … ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ
ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻥ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ، ﻫﺪﻓﮕﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ …. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ
ﻣﺪﻝ … ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ. ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎً. ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ.
[PDF] ماهیت سرمایه فکری و نقش آن در توسعه مراکز آموزش عالی – دانشگاه آزاد …
fshiau.ac.ir/articles/Management93/1445.pdf‎Cachedمهارت کافی را فرا گرفته باشند به عنوان سرمایه فکری یک ک. شور خواهد … سرمایه
فکری، مراکز آموزش عالی، دانش، مدل سرمایه فکری،. دارایی های … دانایی،تخصص و مهارت
،کارکنان،ارزش ها ،باور ها و فرهنگ همچنین زیر. ساخت های سازمانی می باشد . سرمایه …..
Tbomas,H. et al, strategy, Structure and style, John wiley & Sons, New York, 2000
.
[PDF] ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وري ﮐﺎرﮐﻨﺎن
journals.police.ir/…/c9c436d363e8e91c97e79b39fdea28c7aaff505d.pdf‎Cachedﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. راﺑﯿﻨﺰ. ) 1996(. و ﭘﺮﺳ. ﺸﻨﺎﻣﻪ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﺑﻬﺮه. وري ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ. ﻣﺪل آﭼﯿﻮ. ﻫﺮﺳﯽ …
ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ داراﯾﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺮﻫﻨﮓ … و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﮑﺮي ﯾﮏ … ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽ.
[PDF] کسب مقام نایب قهرمانی توسط تیم فوتسال بانک … – بانك اقتصاد نوين
https://www.enbank.ir/utils/getFile.aspx?Idn=4304‎Cached
Similarدوی اینهــا مثــال هایــی از اشــکال جدیــد یــا جایگزیــن پــول در اقتصاد. جهانیِ با ….. در
یــک بســتر مناســب فرهنــگ ســازمانی می تواند به ارتقــای هرچه. بیشــتر … مدیریت
دانش یک مدل تجاری میان رشته ای …. توســعه ســرمایه فکــری یا خلــق دانــش را به.
[PPT] دانش
kerman.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?Mode…FileId…‎Cachedنگرش جدید در مدیریت کسب و کار; در این نگرش جدید دانش منبع ارزشمند محسوب می
شود. … ویژگی ها; بنگاه به مثابه یک موجود زنده; سرمایه های فکری; پیچیدگی های
بنگاه داری …. دانش و فرهنگ سازمانی; مدل های بلوغ مدیریت دانش; مدیریت دانشگران
سازمانی.

      مطالب مرتبط

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات